В съвременните условия спортът и различните негови форми (елитен спорт, детско юношески, спорт за всички, за инвалиди и др.) имат все по-нарастващо социално значение.

Клуб „Хокей клуб- НСА” е млад клуб съставен от специалисти на НСА „В. Левски”.

Нашите специалисти са способни да:

- Да планират, организират и анализират учебно възпитателна, тренировъчна и спортносъстезателна дейност по избран вид спорт с всички възрастови групи и всички етапи на спортната подготовка.
- Правилно да подбират методите на тренировка, обема и интензивността на натоварването, съобразени с възрастово полевите особености на трениращите.
- Да провеждат, организират, планират и провеждат спортно педагогически контрол, оценка и оптимизиране на учебно тренировъчния процес.
- Да планират, организират и провеждат масови прояви със спортно развлекателен характер.
- Да оказват адекватна първа помощ в случай на спортен травматизъм.
С оглед горе изложеното Ви предлагаме да обучаваме деца от Вашето училище.

Нашите партньори

Следващ мач

No Matches Found.

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ НАС

25Спечелени купи

90Трениращи деца

1Най-добрата зала в България

10Момичета в отбора

Хокей Клуб НСА

Запишете и вашето дете! Нека помогнем за развитието на спорта в България!